Inicijalna iskustva sa linearno usmjerenim valovima za tretman erektilne disfunkcije

Za valove niskog intenziteta (LISW) se zna da potiču revaskularizaciju i da su već neko vrijeme u evaluaciji i upotrebi prilikom tretiranja erektilne disfunkcije. Trenutna studija pokušava ustanoviti stupanj sigrnosti i efikasnost uređaja RENOVA na vaskulogeničnim pacijentima.

Studija prati tretman 58 pacijenata sa manjom do jakom erektilnom disfukcijom uz pomoć LISW valova. Njihova ED (erektilna disfunkcija) je procijenjena prema Međunarodnom Indeksu Erektilne Funkcije (IIEF – EF), Profila Seksulanih Susreta i prema Globalnom Upitniku na osnovi 1,3 i 6 mjeseci nakon tretmana.


U prosjeku se IIEF-EF znatno povećao od 14,78 u osnovi do 21,93 nakon tri mjeseca da bi se u konačnici stabilizirao na 22.26 šest mjeseci nakon tretmana. Tokom tretmana nisu primijećeni negativni pomaci. U zaključku ova studija sugerira da svojstva LISW valova mogu unaprijediti tretman protiv erektilne disfunkcije.

Vaskulogenična erektilna disfunkcija se definira kao nesposobnost postizanja i održavanja dovoljno duge erekcije za zadovoljavajući seksulani odnos a smatra se da može uzrok može biti neka bolest, poput diabetesa mielitisa (DM) i arteriosklerotične vaskularne okluzivne bolesti. Postojeće metode za tretman vaskulogenične ED ciljaju na umanjenje simptoma umjesto na uklanjanje uzroka same bolesti.

Demonstrirano je kako valovi niskog intenziteta (LISW) mogu povećati intrinzične anginogene i koriste se za tretman ishemične bolesti srca. LISW valovi su istraženi za tretman erektilne disfunkcije kako u pilot tako i u slučajnim sham kontroliranim studijama.

Ove studije su pružile ohrabrujuće rezultate u tretmanu erektilne disfunkcije no nisu do sada bile dovoljno evaluirane. Studije ukazuju da nisko energestki shock valovi mogu značajno povratiti erektilnu funkciju na nivoe slične normalnim. Terapeutska učinkovitost LESWT valova vjerojatno se postiže povećanim angažmanom mesencimalnih matičnih stanica (MSCs) koje promoviraju regeneraciju DM oštećenih erektilnih tkiva.

Cilj trenutne studije je procijeniti sigurnost i efikasnost samog postupka uz pomoć aparata “RENOVA” koji je dizajniran za postizanje značajno većeg pokrivanja organa u usporedbi sa drugim sličnim uređajima.

Advertisements