Intravenozna urografija – pretraga

Urografija je pregled namjenjem prikazu odnos anatomskih struktura kod bolesnih osoba, prikazu morfologije mokraćnog sustava.

Sama urografija odmah pokazuje stanje i funkcije bubrega, jer izlučivanje kontrastnog sredstva odmah pokazuje sposobnost  bubrega bolesnika   i probleme s izlučivanjem.

Intravenozna urografija je test koji se koristi rendgenskim zrakama i posebnim bojama koje pomažu procijeniti stanje bubrega, ureters, mjehura i mokraćnih cijevi.

Vrsta pregleda mokraćnog sustava, konvencionalnom radiološkom tehnikom uz pomoć jodnog kontrasnog sredstva u venu. Urologija je uvedena u kliničku praksu 1930. godina.

Kada se koristi  intravenozna urografija?

pretraga intravenozns urografija– bubrežni kamenci
– unarne infekcije
– krv u urinu
– opstrukcija ili oštećenje bilo kojeg dijela urinarnog trakta

Kako i kada se radi pretraga intravenozna urografija

Prva snimka se radi bez jodnog sredstva, pacijent leži na leđima a kontrastne boje  su injektiraju u kubitalnu venu na ruci ili ramenu. Kontrastno sredstvo se mora ugrijati na tjelesnu temperaturu tijela prije same primjene.

Nakon davanja kontrastnog sredstva rade se snimke u vremenskim intervalima.

Urografija je nužna pretraga prije transplantacije kod potencijalnih davatelja bubrega.

Prije endouroloških zahvata, intravenozna urografija je također potrebna pretraga posebno za prikaz patoloških komunikacija.

Negativne i pozitivine strane intravenozne urografije

intravenozna urografija pretraga-izloženost zračenju
– unošenje kontrastnog  sredstva
– skupoća pretrage
– kvaliteta izvedenost pretrage ovisi o bubrežnoj funkciji oboljelog.

Pozitivne su strane intravenozne urografije:

– inferiorna pretraga za karkterizaciju  tumorskih procesa
– važan dio dijagnostike patologije mokraćnog sustava

Advertisements